W sierpniowy czwartek Graj Grubo eliminacje LE bez podatku

KTÓRE DRUŻYNY PO CZWARTKOWYCH REWANŻACH POZOSTANĄ W GRZE O UDZIAŁ W LIDZE EUROPY?

W najlepszej sytuacji jest Jagiellonia, która wygrała z Rio Ave 1-0. Lech przywiózł z Białorusi remis 1-1, najtrudniejsze zadanie czeka zabrzan, którzy przegrali u siebie 0-1 ze słowackim Trencinem.

Obstawiaj w Totolotku eliminacje Ligi Europy bez podatku 12% już od 20 PLN!

Wystarczy, że w czwartek 02.08.2018 postawisz:
– kupon prosty TotoMix lub Live
– w tym min. 1 zdarzenie dotyczące eliminacji LE
– min. stawka 20 PLN
– min. kurs całkowity 2.00

Promocja obowiązuje 02.08.2018

Promocja “GRAM GRUBO – Europejskie Puchary”

Zasady Promocji: GRAJ BEZ PODATKU!

• Postaw 20 PLN lub więcej

• Przynajmniej jeden zakład z oferty Toto-Mix na Ligę Mistrzów (we wtorki i środy z LM) / na Ligę Europy (w czwartki z LE)

• Kurs minimalny kuponu 2,00

• Kurs minimalny wybranych zdarzeń na kuponie musi być większy niż 1,06

• Przy spełnieniu powyższych warunków do kuponu zostanie doliczony bonus podywyższajacy przewidwyną wygraną niwelujący podatek (współczynnik 1,003)

• Promocja prowadzona od 01.08.2018 r. do odwołania.

REGULAMIN PROMOCJI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „GRAM GRUBO” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2.    Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl
3.    Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”
4.    Promocja prowadzona będzie wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.
5.    W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają w momencie zawarcia zakładu podwyższenie przewidywanej wygranej poprzez zawarcie zakładu ze współczynnikiem 1,003 (standardowy współczynnik wynosi 0,880)
6.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI   

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1.    Warunkiem uzyskania podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:
a)    Minimum jedno zdarzenie z zakresu oferty Toto-Mix lub Toto-Mix Live na Ligę Mistrzów (we wtorki i środy z LM)/ na Ligę Europy (w czwartki z LE)
b)    Kurs minimalnym dla pojedynczego zdarzenia na kuponie wyższy niż 1.06
c)    Minimalna stawka kuponu to 20 złotych
d)    Kurs ogólny kuponu 2.00 lub wyższy.
e)    Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)

2.    Z Promocji uczestnik można skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.
3.    Promocją nie będą objęte wygrane, na których nastąpiło unieważnienie zdarzenia lub zwroty stawek oraz kupony zawarte za środki bonusowe.
4.    Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane na kuponie.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Serwis AwangardaFutbolu.pl,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 ; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) – zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem

W sierpniowy czwartek Graj Grubo eliminacje LE bez podatku
Rate this post