Sprawdź ofertę Totolotka – już w środę finał Pucharu Polski!

Już w środę o 16:00 na PGE Narodowym Legia Warszawa i Arka Gdynia zmierzą się w finale Pucharu Polski.

Czy Arka zdoła drugi rok z rzędu sięgnąć po trofeum, czy faworyci z Łazienkowskiej będą po raz dziewiętnasty świętować zwycięstwo w rozgrywkach?

Obstawiaj w Totolotku finał Pucharu Polski i odbierz swój freebet 50 PLN!

Wystarczy, że 02.05.2018 postawisz:
– kupon prosty TotoMix lub Live z min. 4 zdarzeniami
– w tym min. 1 zdarzenie dotyczące finału Pucharu Polski
a otrzymasz freebet 25% od zagranej do 50 PLN**.

Nie masz jeszcze konta w Totolotku? Mamy dla Ciebie specjalną oferte!

Już za samo otwarcie konta otrzymasz w Totolotku darmowy zakład Freebet 10zł 20 zł na grę. Jest to specjalna promocja,tylko dla użytkowników LegalnyBukmacher.com

Aby zagrać freebet zaznacz pole „Bonus” i wybierz bonus z listy

Nigdzie nie znajdziesz takiej oferty powitalnej – sprawdź teraz!

! Pamiętaj aby wcześniej wyczyścić ciasteczka (cookies) żeby poprawnie zaliczyło rejestracje !

WYNIK MECZU 1X2

 

Legia            1.60 x                3.80 Arka Gdynia     6.00

LICZBA BRAMEK PRZEDZIAŁ

0-1                3.20 2-3           1.95 4+       3.00

ROZSTRZYGNIĘCIE MECZU

W dogrywce           5.75 W karnych         6.50

*Kursy mogą ulec zmianie.
**Bonus przysługuje od pierwszego zakładu spełniającego warunki promocji postawionego w dniu promocji.

Promocja obowiązuje 02.05.18

Już w środę finał Pucharu Polski Sprawdź ofertę Totolotka

Promocja AKO% Puchar Polski Finał

Zasady Promocji:

• Postaw kupon min. 4 mecze w dniu 02.05.2018 

• Min. 1 zdarzenie na kuponie dotyczące spotkania: Legia Warszawa – Arka Gdynia

• Odbierz bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 PLN

Regulamin promocji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „AKO% Puchar Polski Finał” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.

2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl.

3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix, w tym zakłady Toto-Mix „Live”.

4. Promocja prowadzona będzie we wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.

5. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 PLN. Użytkownik może otrzymać bonus jedynie od pierwszego postawionego kuponu spełniającego warunki promocji.

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.1

II.  UCZESTNICTWO W PROMOCJI  

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Oferta obowiązuje w dniu 02.05.2018 i jest skierowana do klientów zarejestrowanych na stronie www.totolotek.pl.

2. Warunkiem uzyskania 25% freebetu od wniesionej stawki do 50 PLN jest spełnienie poniższych warunków:

a) Kupon min. 4 zdarzenia w dniu 05.02.2018

b) Min. 1 zdarzenie na kuponie dotyczące spotkania Legia Warszawa – Arka Gdynia

c) Kurs zdarzenia na kuponie wyższy niż 1,05

d) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)

3. Z oferty promocyjnej AKO% Puchar Polski Finał użytkownik może skorzystać tylko jeden raz dziennie chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.

4. Użytkownik otrzymuje bonus wyłącznie za pierwszy postawiony zakład objęty ofertą promocyjną AKO% Puchar Polski Finał, chyba że oferta stanowi inaczej.

5. Minimalna kwota przyznanego bonusu w promocji AKO% Puchar Polski Finał wynosi 1 PLN.

6. Bonusy w ramach promocji AKO% Finał PP przyznawane są automatycznie po spełnieniu warunków promocji.

7. Termin w jakim należy wykorzystać środki bonusowe wynosi 30 dni. Po tym terminie niewykorzystane środki bonusowe podlegają wyzerowaniu.

8. Szczegóły wraz z warunkami otrzymania i wysokości freebetu dostępne są pod kuponem na stronie zakładów bukmacherskich.

9. Zagrania za środki bonusowe nie uprawniają do udziału w innych promocjach, w tym otrzymania kolejnych bonusów.

10. Zakłady zawarte za Bonus muszą posiadać co najmniej jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,50.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego zerowania kwot bonusowych poniżej 1 zł, które nie mogą zostać spożytkowane na zakłady.

12. Uzyskane Bonusy mogą zostać spożytkowane wyłącznie na zagrania zakładów bukmacherskich Toto-Mix i nie podlegają wypłacie lub zamianie na inny bonus lub nagrodę rzeczową.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania freebetu od zagrania również w przypadku spełnienia warunków Promocji.

14. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.

2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl. Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Sprawdź ofertę Totolotka – już w środę finał Pucharu Polski!
Rate this post