Graj o nagrody typując Wirtualne Sporty w Fortunie

Graj o nagrody typując Wirtualne Sporty w Fortunie

Jesteś fanem Wirtualnych Sportów?

Lubisz rywalizację?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Fortuna wraca z kolejną promocją. Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o wysokiej jakości walizki marki Witchen i Titan!

Weekend to doskonały moment, by sprawdzić się w typowaniu wirtualnych rozgrywek. Wielkie emocje i szybkie rozstrzygnięcia gwarantują Wirtualne Sporty w Fortunie. Wszystkich fanów tego typu zakładów zapraszamy do wzięcia udziału w promocji, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Gracze, których kupony znajdą się gronie najlepszych, zostaną nagrodzeni:

  • miejsca 1-10 otrzymają biznesowe torby podróżne z miejscem na laptopa marki Titan
  • miejsca 11-20 otrzymają walizki kabinowe marki Witchen

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w promocji? Zasady są banalnie proste.

W terminie od 02.02.2017 do 04.02.2017 włącznie postaw online lub poprzez aplikację mobilną co najmniej 10 kuponów z zakładami zawartymi na Wirtualne Sporty, za kwotę min. 2 PLN brutto i kursem minimalnym 1,6.

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna plus bonus 400 zł

Po zakończenia promocji wyłonimy 20 najlepszych kuponów* spośród wszystkich uczestników konkursu.

Przy wyborze najlepszych kuponów pod uwagę będzie brany pod uwagę następujący wzór: suma stawek x suma kursów x suma wydarzeń na kuponie

20 graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik, otrzyma nagrody

*liczą się tylko kupony AKO i SOLO

Zapraszamy do gry i życzymy wysokich wygranych!

Typuj Wirtualne Sporty w Fortunie i graj o nagrody

Regulamin sprzedaży premiowej „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody”
obowiązujący od dnia 02.02.2018 r. do 04.02.2018

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej FORTUNA, prowadzonej pod nazwą „Obstawiaj
Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” zwanej dalej promocją.
1.2 Organizatorem promocji „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” jest FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także Organizatorem.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1 W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów zawierających zakłady
wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1 Promocja trwa od dnia 02.02.2018 r. do 04.02.2018 włącznie.
3.2 Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efrotuna.pl i/lub
poprzez aplikację mobilną
3.3 Aby wziąć udział w promocji należy:
3.3.1 w dniach od 02.02.2018 r. do 04.02.2018 włącznie zawrzeć poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej 10 zakładów na
Wirtualne Sporty, na oddzielnych kuponach, każdy za min. 2 PLN Brutto i z
minimalnym kursem 1,6.
3.4 Spośród wszystkich kuponów zawartych na Wirtualne Sporty przez graczy biorących udział w
promocji zostanie wybranych 20 najlepszych kuponów.
3.5 Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych
w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.6 20 graczy, których zakłady uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę rzeczową (patrz punkt 3.8). Jeden Gracz może uzyskać wyłącznie jedną
nagrodę.
3.7 Liczą się tylko kupony AKO i SOLO, postawione na Wirtualne Sporty poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub aplikację mobilną Fortuny
3.8 20 najlepszych kuponów zostanie nagrodzonych według poniższego schematu:
3.8.1 miejsca od 1 do 10 otrzymają biznesowe torby podróżne marki Titan
3.8.2 miejsca od 11 do 20 otrzymają walizki kabinowe marki Witchen
3.9 Promocja zostanie rozliczona w dniu 06.02.2018
3.10 Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu ze zwycięzcą, zostaną przesłane do
wskazanego przez zwycięzcę punktu przyjmowania zakładów
3.11 Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 20-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie
3.12 W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od
dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 20-tką.
3.13 W przypadku braku możliwości kontaktu ze zwycięzcą (po 3-krotnej próbie), nagroda
zostanie przekazana osobie, której kupon zajął dalsze miejsce, poza pierwszą 20-stką
3.14 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.15 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na środki pieniężne lub
inną nagrodę rzeczową.
3.16 Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą
e-mail promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania
informacji o uzyskaniu nagrody.
3.17 W przypadku jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez gracza ze wskazanego przez niego
punktu przyjmowania zakładów w terminie 60 dni od dnia wskazania przez gracza punktu
przyjmowania zakładów, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1 Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w
terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3 Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Promocji jest Organizator.
5.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Promocją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5.3 Graczowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4 Graczowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych niezgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 t.j.).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Zasady promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2 Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Graj o nagrody typując Wirtualne Sporty w Fortunie
Rate this post